Kontakt

Liset Lindeman
Liset Lindeman
PASTOR OCH FÖRESTÅNDARE
Erika Nilsson
Erika Nilsson
Barn- och ungdomsledare

Post-  och besöksadress

Bråstagatan 6
733 30, Sala

Expeditionen är normalt bemannad tisdagar 09-12.

exp@sala.pingst.se