Bön

Bönen är dialogen mellan oss och Gud. Den kan ske tyst eller högt, i förtvivlan eller glädje. Vi välkomnar alla att vara med och vi ber tillsammans för varandra, med varandra, för vår värld och för det du har på hjärtat. 

Vill du att vi ber för någonting i våra bönesamlingar eller söndagens gudstjänst är du välkommen att lämna ett meddelande genom någon av våra kanaler och kontaktytor. 

Vi träffas i kyrkan för bön varje tisdag klockan 18:00, torsdagar udda veckor klockan 14:30 och lördagar jämna veckor klockan 17:00 är det bön på Kirundi.