Om oss

Vi vill vara en församling med hjärta för Gud, varandra och andra. Vi tror att församlingens gemenskap är efterfrågad och behövd. Vi är människor i olika åldrar, från olika bakgrunder och med olika erfarenheter, men vi delar vår tro på Jesus.

Vi ser oss främst som en kristen gemenskap men juridiskt är vi en ideell förening. Församlingen har en församlingsledning som ansvarar för församlingens riktning och verksamhet, tro, lära, medlemsärenden och personalansvar. Församlingen har också en styrelse som handhar mer praktiska frågor som ekonomi och fastighet. 

Utöver våra anställda så sker allt arbete i kyrkan ideellt och vår verksamhet bygger på frivilliga gåvor.  

Vi är en församling som tillämpar troendedop och dopet är också vägen till medlemskap i församlingen. 

Även den som inte är medlem i vår församling är varmt välkommen att komma till vår kyrka och dela vår gemenskap. Ett sätt är att besöka våra gudstjänster.

Historia

Den 7 april 1918 bildade åtta personer Filadelfiaförsamlingen i Sala, ett namn som gällt under stor del av församlingens historia. Den första tiden möttes man i olika hus och 1924 invigdes en egen lokal och församlingen bestod då av cirka 60 medlemmar. Den första advent 1963 invigdes en nybyggd kyrka på Bråstagatan 6 där vi fortfarande finns idag. I slutet av 80-talet gjordes en omfattande ut- och tillbyggnad som möjliggjorde ytor för servering och samvaro och på andra plan har kooperativet Regnbågens förskola sedan dess haft sin verksamhet. Idag är vårt formella namn Pingstförsamlingen i Sala och består av drygt 160 medlemmar.

Vi är en del av den svenska pingströrelsen och anslutna till Pingst Sverige.