Omsorgsgrupp

Omsorgsgruppen riktar sig i första hand till församlingens medlemmar som av någon anledning inte har möjlighet att delta i vår verksamhet eller komma till kyrkan. Omsorgsgruppen är en länk mellan personen och församlingen och står för en kontinuerlig kontakt genom gemenskap, bön eller med hjälp och praktiskt stöd i vardagen.