Mission

Engagemanget för evangelisation och socialt arbete i andra länder har en lång historia i vår kyrka.
Idag är vi med och stödjer olika projekt och arbeten i olika länder

Västafrika – IBRA

Från och med 2011 har församlingen ett delunderhåll för Marcus Svedman som arbetar som koordinator för IBRA MEDIA i Västafrika. I arbetet omfattas 15 länder. (Senegal, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Tchad). Läs mer om IBRA MEDIA.

Turkiet

I Turkiet stödjer församlingen missionärerna Henrik och Anna Thornell som arbetar med TV-sändningar via Kanal Hayat. De arbetar även med församlingsbyggande i fem städer i östra Turkiet.

Tanzania

I Tanzania stödjer församlingen en förskola och projektet WANA. Detta är en förkortning av Wape nafasi som är swahili och på svenska översätts till ”Ge barnen en chans”. Organisationen arbetar för att  barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden ska få utbildning och ett värdigt liv. De värnar särskilt om föräldralösa barn som lever i splittrade eller mycket fattiga familjer. Organisationen arbetar också med änkor och fattiga kvinnor som genom utbildning och mikrolån till småföretagande får möjlighet att försörja sig själva och sina barn. Det ger självförtroende och trygghet att kunna ta ansvar för sig själv och sin familj.

Guinea

I Guinea stödjer församlingen missionärerna Peter och Karolina Toftgårds arbete. Deras uppdrag handlar i huvudsak om utbildningsinsatser och ledarträning för den nationella kyrkans olika ledare. Peter och Karolina arbetar också med stöd till de kristna skolorna som drivs av kyrkan i Guinea och systerkyrkan i grannlandet Mali.

Burundi

I Burundi stödjer församlingen ett skolhem i Gakwende, där barn med olika fysiska funktionshinder får både skolutbildning och rehabilitering.

Indien

Vid St Pauls School i Kurukshetra i Indien har församlingen under många år stöttat fattiga barns skolgång. Idag är arbetet inte inkluderat i församlingens missionsbudget men församlingen administrerar och förmedlar gåvor från ett antal privata givare som möjliggör en fortsatt skolgång för dessa barn.