Hemgrupper

Hemgrupper är som det låter, en mindre grupp som möts i olika hem. Hemgrupperna erbjuder en gemenskap där man i mindre grupp har möjlighet till bön, samtal och att dela livets stora och små frågor. Du behöver inte vara medlem i församlingen för att vara med i en hemgrupp utan de är öppna för alla som söker en kristen gemenskap. Grupperna möts regelbundet, men varje grupp bestämmer själva när, var och hur ofta. 

Är du intresserad av att vara med i en hemgrupp, eller vill veta mer, är du välkommen att ta kontakt med vår pastor Liset Lindeman.