Pingst Sverige

Vi som församling är med i den svenska pingströrelsen, Pingst FFS (fria församlingar i samverkan) som består av cirka 480 församlingar över hela landet. 

Det innebär att den lokala församlingen är självständig men har organiserat sig ihop med andra församlingar för att stärka enheten och samordna resurser med önskan om att fler ska komma till tro och finna gemenskap i den kristna församlingen.

Läs mer på www.pingst.se