Själavårdande samtal

Livet har olika faser och kan vara både lätt och svårt. Tron kan vara både stark och svag. Vi vill gärna vara dig till hjälp och det som sägs sker under tystnadsplikt. För dig som önskar själavård, samtal eller enskild bön så finns det möjlighet att boka en tid med vår pastor Liset Lindeman.