Barnens Söndag

Vi vill att barnen och deras familjer ska känna sig välkomna till vår kyrka! När barnen kommer till kyrkan välkomnas de och får hämta en egen namnskylt. Barnen är med i den stora gudstjänsten cirka tio minuter för att sedan gå till sin egen samling som vi kallar Barnens Söndag.

På Barnens Söndag får barnen lyssna till en bibelberättelse, lära sig minnesverser, delta i rörelsesånger, be, leka, pyssla tillsammans och mycket mer.

Alla barn är välkomna till Barnens Söndag men barn under fyra år behöver ha med sig en vuxen i sällskap.

För de mindre barnen finns det i anslutning till gudstjänstlokalen ett rum som bjuder in till lek samtidigt som föräldrarna kan följa med i gudstjänsten.