Mission

 

 

Västafrika

Från och med 2011 har församlingen ett delunderhåll för Marcus Svedman som arbetar som koordinator för IBRA MEDIA i Västafrika. I arbetet omfattas 15 länder. (Senegal, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Sierra Leone, Liberia, Elfenbenskusten, Mali, Burkina Faso, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Tchad)

Marcus arbetar från Sverige med ett flertal resor till målområdet. Den utsändande församlingen är  HOPE CHURCH i Märsta med delunderhåll från pingstförsamlingarna i Alsterbro, Avesta, Kumla, Lund, Rimforsa, Strängnäs, Södvik-Löttorp, Örebro, Överum och Sala.

Läs mer om IBRA MEDIA.  
 

Turkiet

Kamil Moussa har arbetat med IBRA MEDIA i över 30 år för att sprida det kristna budskapet i landet. Han började först med radiosändningar på turkiska men arbetar sedan 2006 med TV. Dottern Jay arbetar också som TV-producent för dessa sändningar. Dessa kan ses på turkiska dygnet runt på http://kanalhayat.tv. Kamil Moussa har även startat bibelskolan Tyrannus Bible School i Selcuk nära gamla Efesus.

Birsen Karlsson arbetar med programuppföljning med mera i Stockholm. Hon är född i Turkiet där hon blev kristen och är nu gift och bosatt i Sverige. Birsen får många brev och E-mail från tittarna.

Församlingen i Sala stödjer dem i deras arbete. 
 

Vitryssland

Podsville är en liten stad i norra Vitryssland där Sala Pingstförsamling 1995 var med och startade upp en församling. 1996 byggdes en liten lokal som nu är sliten och under reparation med byte av tak, fönster och panel. Vi stödjer Pastor Sergey Gerasiomvich och hans församling i detta arbete.
 

Indien

I Kurukshetra stödjer församlingen det evangeliska arbetet under ledning av pastor K.D Bhutt som 1998 startade skolan St Paul School för fattiga barn. När skolan startade hade man 48 elever och tio år senare 350 elever. Ifrån Sala stödjer 19 sponsorer 24 barns skolgång.

I Naini Tal stödjer församlingen pastor Gabriel D. Sthepen och hans församling i indiska Himalaya. Församlingen köpte för många år sedan en ny lokal men har fortfarande inte fått tillträde till lokalen då motståndare har ockuperat denna byggnad. Under 2011 har den juridiska kampen om att få tillträde till byggnaden legat på, men trots domstolsbeslut om utflyttning så klamrar sig okupanterna fast.
 

Tanzania

I Tanzania stödjer församlingen en förskola och projektet WANA. Detta är en förkortning av Wape nafasi som är swahili och på svenska översätts till ”Ge barnen en chans”. Organisationen arbetar för att  barn och ungdomar som lever under svåra förhållanden ska få utbildning och ett värdigt liv. De värnar särskilt om föräldralösa barn som lever i splittrade eller mycket fattiga familjer.

Organisationen arbetar också med änkor och fattiga kvinnor som genom utbildning och mikrolån till småföretagande får möjlighet att försörja sig själva och sina barn. Det ger självförtroende och trygghet att kunna ta ansvar för sig själv och sin familj.