Tro och vision

Pingstförsamlingen i Sala har som motto att vi vill vara

”en församling med hjärta för Gud, varandra och andra”.


Vi önskar leva i det som är störst av allt: Kärleken! Vi vill att vår kärlek riktar sig uppåt mot Gud, inåt mot församlingen och utåt mot människor som inte delar vår tro och gemenskap.

Vi står för klassisk kristen tro: Det finns en enda Gud men likväl är han tre: Fadern, Sonen och den heliga Anden.

Vi tror att Gud Fadern är människans och hela universums skapare.

Vi tror att Jesus Kristus är Guds son som blev människa och kom till jorden. Han dog som ett försoningsoffer för världens synder, uppstod från de döda och lever nu och för evigt. Han är världens frälsare och hopp. Var och en som tror på honom får som gåva evigt liv.

Vi tror också på den heliga Anden. Anden är Guds verksamma kraft. Han var med i skapelsens morgon. Han kan föda en människa på nytt och skapa ett liv som har gemenskap med Gud nu och för evigt. Guds Ande delar ut olika andliga gåvor till de troende som tillsammans hjälper församlingen, som är Kristi kropp, att växa och fungera väl. Den heliga Anden är också saven i det andliga träd där de troende är grenar. Genom gemenskap med den heliga Anden kan god frukt växa fram, exempelvis kärlek, glädje och frid. Genom Andens dop och uppfyllelse kan de troende få kraft att klara livets utmaningar.

 

De som tillhör församlingen har med egen mun bekänt sin tro på Jesus inför församlingen och låtit döpa sig med ett medvetet dop genom hela kroppens nedsänkning i vatten.

Vi tror att Bibeln är Guds ord. Personer som stått i en särskild relation till Fadern, Sonen och den heliga Anden har skrivit sådant som vi tror är inspirerat av Gud och kan vara till nytta och vägledning också för nutidens människor.

Pingstförsamlingen i Sala tillhör den nationella delen av pingströrelsen som kallar sig Pingst . FFS (fria församlingar i samverkan). Det innebär att den lokala församlingen är självständig men har organiserat sig ihop med andra församlingar för att stärka enheten och samordna resurser för att hjälpa församlingarna att lyckas i sitt uppdrag att sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus.

Internationellt är pingströrelsen en kraftfull gren på kristendomens träd. Cirka en halvmiljard människor beräknas tillhöra en pingstorienterad församling.