Historia

Här kan du läsa om församlingens mer än 90 år långa historia.

1918
Den 7 april detta år bildade åtta personer Filadelfiaförsamlingen i Sala, ett namn som gällt under stor del av församlingens historia. Bildandet skedde hemma hos C A Junggren på Trädgårdsgatan 5. Den första tiden möttes man i olika hus och hem men kom snart att hyra in sig i en lokal på Brunnsgatan 18.

1924
Detta år, 7-9 november, invigs ”ett mycket angenämt och trevligt söndagshem” som den dåvarande pastorn Carl Eriksson uttryckte det. Den första egna lokalen låg i hörnet Kungsgatan-Trädgårdsgatan. Församlingen bestod då av 60 medlemmar.

1963
Första advent detta år invigde församlingen en nybyggd kyrka på Bråstagatan 6, där församlingen fortfarande har sitt hem. En välkänd profil inom Pingströrelsen, Elon Svanell, var pastor och föreståndare.

1988
Församlingen inviger en omfattande om- och tillbyggnad. Innerträdgården bebyggs och församlingen får goda ytor för bl a servering och samvaro. En betydelsefull yta på andra plan tillkommer, där det kooperativa daghemmet Regnbågen huserat sedan dess.

2012
Församlingen består detta år av 173 medlemmar. Vi känner oss tacksamma för alla som gått före oss och genom stor trohet och kärlek inte bara byggt kyrkor utan framförallt byggt församlingen.

Vi ser tacksamt bakåt men gläds över att få vara med och skapa historia idag. Vi möter morgondagen med en övertygelse att församlingens tro och liv svarar mot människors djupaste behov och att församlingen därför går mot en ljus och framgångsrik framtid.

 

Vill du läsa mer om pingströrelsens historia finns den här.