Barnens Söndag

Information gällande Covid-19

Vår söndagsskola, Barnens Söndag, är igång som vanligt, men med vissa försiktighetsåtgärder för att undvika smittspridning.
Innan samlingen ska samtliga barn, ledare och medföljande föräldrar tvätta sina händer (utrymme för detta ges i samband med att barnen går ut till sin samling, och våra ledare hjälper de små barnen att tvätta sina händer). Vi sitter glest och undviker aktiviteter som innebär att vi rör vid varandra eller kommer nära varandra.

På söndagar träffas barn som är fyra år och uppåt till gudstjänst kl 10.30. Barnen är med inne i kyrksalen tillsammans med övriga gudstjänstbesökare i cirka 10 min innan de går till sin egen gudstjänst som vi kallar Barnens söndag. I den inledande storsamlingen får barnen vara med och lyssna och fundera kring en bibeltext, lära sig minnesverser, delta i rörelsesånger och mycket mer. 

I anslutning till kyrksalen finns en barnhörna för de yngsta barnen (0-3 år). Där finns saker som kan aktivera barnen under föräldrarnas tillsyn och ansvar. På så sätt har alla har chans att vara med i gudstjänsten.

Vi vill gärna tipsa alla barnfamiljer om att ta med egen lunch eller fika och äta tillsammans efter gudstjänsten. Observera att ni även behöver ta med egna bestick, tallrikar, muggar och vad som kan behövas. Micro finns att tillgå i köket och i det nya konferensrummet.

Vid frågor, vänligen kontakta Frida Engwers, barn- och familjepastor på 076-027 49 69