Hemgrupper

I en hemgrupp möts människor i mindre grupper till gemenskap, bibelsamtal och bön. Att dela vardagen och praktiska spörsmål är av stor vikt och i en mindre grupp kanske du vågar öppna upp för frågor som du annars inte skulle våga i ett större forum. Du behöver inte vara församlingsmedlem för att delta i en hemgrupp, du kanske har gått en Alphakurs och vill veta mer om kristen tro eller har en tro men ännu inte funnit någon gemenskap.

I Pingstkyrkan är det ett femtiotal personer som möts varannan vecka. Fem kvällsgrupper möts i olika hem och två daggrupper i kyrkan. 

En träff kan se ut på följande sätt: Vi starta med ett enkelt fika eller vad man kommit överens om. Läser en bok med olika avsnitt att samtala om och ber. Det är viktigt att känna sig fri. En gruppkväll är två timmar.

 

Är du intresserad av att vara med i en hemgrupp eller har du frågor?

Kontakta vår pastor Samuel Folke, 

070-988 68 72 mobil
0224-868 60 expedition