Omsorgsgrupp

Att visa omsorg om varandra är viktigt i vilken ålder vi än är

Omsorgsgruppen är ett tiotal personer som i första hand riktar sig till pensionärer som av olika anledningar inte kan eller orkar delta i församlingsverksamheten. Omsorgsgruppen är en länk mellan den enskilde medlemmen och församlingen. De personer som har besök från Omsorgsgruppen har en eller två kontaktpersoner ur gruppen som håller kontinuerlig kontakt. Vi har också tystnadsförbindelse, detta för den enskildes trygghet.

Kaffestunden är viktig, uppmuntran, praktiskt stöd i vardagen, som kan vara exempelvis att vara med vid inköp, läkarbesök, läsa tidning, hjälpa till med att ta kontakter, läsa bibeln och be tillsammans. Att lyssna är en oerhört viktig del. Dygnet har många timmar då en person kan uppleva ensamhet och funderingar.

Du som läser det här och tänker: jag skulle vilja ha en kontakt men jag är inte pensionär, Välkommen att ta kontakt.

Kontaktperson: Siv Alsiö Tel: 0224- 15847