Annan verksamhet

 

Webbverktyget Zoom

 

För att man ska kunna delta på kyrkans olika samlingar nu under coronatider använder vi oss bl.a. av videosamtal. Vi har valt att använda oss av webbverktyget Zoom.

Då får man möjlighet att se och höra de andra som deltar eftersom man ansluter med både bild och ljud. (Både din bild och ditt ljud går även att stänga av om man känner sig mer bekväm med det).

För att kunna ansluta till ett sådant videosamtal så behövs en mobil eller dator (eller liknande), internet samt info hur man kopplar upp sig på rätt zoom-möte.

 

 

Videosamtalsmöten via webbverktyget Zoom:

 

För att koppla upp dig på ett zoom-möte:

 

Använder du dator finns två alternativ:


Alternativ 1: Klicka på mötets länk (se längre ner på sidan) och anslut dig på så sätt direkt till videosamtalet.

 

Alternativ 2: Skriv in mötets ID-nummer och lösenord manuellt på hemsidan https://zoom.us/join 

OBS: Varje zoom-möte har olika ID-nummer och lösenord. För att koppla upp dig på rätt möte se nedan vilket nummer samt lösenord du ska använda.

 

 

Använder du mobil: Ladda ner appen Zoom och skriv sedan in mötets ID-nummer och lösenord manuellt.

 

 

För att delta på kyrkfikat efter webb-gudstjänsten (ca kl.11:15) på söndagar:

 (De söndagar då vi sänder webb-gudstjänst.)

Klicka på länkehär!  

 

Eller skriv in uppgifterna manuellt:

Mötets ID: 834 2540 3181

Lösenord: Kyrkfika

 

 


Omsorgsgrupp

Dagträffar

Alpha

Livsnära smågrupper