Välkommen! 

Vi som tillhör Pingstkyrkan i Sala har en önskan. Vi vill vara "en församling med hjärta för Gud, varandra och andra". Vi arbetar för goda relationer uppåt, inåt och utåt. Om du önskar kontakt med oss, om du har frågor eller funderingar, om du vill ha hjälp i bön eller samtal, så ta kontakt med några av våra pastorer eller ledare, se kontaktsidan. Här nedan ser du aktuellt program. Följ oss även gärna på vår facebooksida, vår instagram och på Youtube

 

 

Aktuellt: Det är i skrivande stund juni månad och restriktioner börjar lätta, samtidigt som man uppmanar till fortsatt försiktighet. Nästa lättnad kommer den 1 juli och därefter ytterligare efter sommaren. Vi följer då samma ordning i vårt program. I juni har vi öppnat upp till fler samlingar, med bönen på tisdagar kl 18:00 (men där vi flyttat in i kyrksalen, så att vi kan sitta glest) och samlingar utomhus, där betoningen blir på gemenskap, men där också både Bibelordet, sången och bönen får finnas med. Detta parallellt med digitala sändningar där Ordet också förkunnas.

 I juli börjar vi så mötas mer i kyrkan och nu blir betoningen på tillbedjan och lovsång. Det blir gudstjänster, men i en enklare form, som kräver mindre av oss i antal medverkande och i form av planering i god tid för att fylla semesterperioden. Under augusti månad startar vi sen åter upp våra söndagförmiddagsgudstjänster!

Men välkommen med på allt det som sker under både juni, juli och augusti!

 

Gud välsigne Dej!


Kalender
v. 25
27- sön10:30
Nyhemsveckans digitala sändningar
Vi hänvisar till Nyhemsveckans digitala sändningar under hela veckan.
v. 26
29- tis18:00
Bön
4- sön18:00
Lovsångskväll i Pingstkyrkan
En kväll i bön-, lovsång och tillbedjan. Liset och Daniel Lindeman mfl.
v. 27
6- tis18:00
Bön
v. 28
13- tis18:00
Bön
18- sön18:00
Lovsångskväll i Pingstkyrkan
En kväll i bön-, lovsång och tillbedjan. Hanke Joneklav
v. 29
20- tis18:00
Bön
v. 30
27- tis18:00
Bön
1- sön18:00
Lovsångskväll i Pingstkyrkan
En kväll i bön-, lovsång och tillbedjan. Elin och Victor Allard.
v. 31
3- tis18:00
Bön