Välkommen!

Vi som tillhör Pingstkyrkan i Sala har en önskan. Vi vill vara ”en församling med hjärta för Gud, varandra och andra”. Vi arbetar för goda relationer uppåt, inåt och utåt. Du är alltid välkommen att höra av dig. Har du frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss via mail, telefon eller allra helst besöka oss i kyrkan!


Kalender
v. 21
26- sön10:30
Gudstjänst
Samuel Folke
Barnvälsignelse
Terminsavslutning för Barnens söndag
v. 22
28- tis18:00
Bön
30- tors09:00
Friluftsgudstjänst vid badet Måns Ols
Samuel Folke
Medtag eget fika
2- sön10:30
Gudstjänst med nattvard
"Hur kan jag bli fylld av den helige Ande?"
Sören Perder
Sång och musik: Vanessa Kigeme med team
v. 23
4- tis18:00
Bön
9- sön10:30
Gudstjänst
Samuel Folke
Sång och musik: Frida Engwers
Insamling till renovering av ungdomsvåningen
12:00
Församlingsmöte efter fikat
v. 24
11- tis18:00
Bön
16- sön11:00
Gemensam Gudstjänst i Elimkyrkan i Västerfärnebo
Samuel Folke
Samling kl.10 för gemensam avfärd till Västerfärnebo
v. 25
18- tis18:00
Bön